Fundraising

Fondsenwerving kan een essentieel element zijn om een project te kunnen uitvoeren. We kunnen je wegwijs maken in een fondsenwervingstraject, helpen bij fundraising voor goede doelen en schrijven passende projectplannen voor subsidieaanvragen.

Voorbeelden: Swim to Fight Cancer, Benefietconcert op de Dam,