Project

Sport-, cultuur- en weerbaarheidsprogramma voor basischolen in aandachtswijken.

Concept

Het Boosters-concept is ontstaan ten tijde van covid-19, toen al snel bleek dat 

kwetsbare kinderen in aandachtswijken meer dan ooit aandacht en ondersteuning nodig hadden om ervoor te zorgen dat ze fysiek actief en sociaal verbonden bleven. We ontwikkelden een programma om de fysieke gezondheid, mentale gezondheid, positieve (zelf)ontwikkeling en mentale weerbaarheid van deze doelgroep te bevorderen. 

Uitvoer

Boosters biedt basisscholen in aandachtswijken een (eventueel covid-proof) programma dat is gericht op plezier maken in een veilige omgeving, het stimuleren van muziek en beweging en het verbeteren van de vitaliteit en weerbaarheid van kinderen. Alle Booster activiteiten worden tijdens schooltijd en inafstemming met de school aangeboden door verenigingen, clubs en overige initiatieven uit de wijk. Zo zorgen we ervoor dat kinderen;

 • Activeren rondom 6 waardes; ik geef mijn grenzen aan, ik werk samen, ik heb respect, ik heb plezier, ik durf, ik doe.
 • Kennismaken met het aanbod van sport, spel, dans en muziek aanbieders in de wijk.
 • Ook na Boosters de weg naar deze aanbieders in de directe omgeving weten te vinden.
 • Op een laagdrempelige manier gestimuleerd worden om gebruik te maken van de regeling van het Jeugdfonds Sport en Cultuur.
 • Door middel van Boosters Live* een podium krijgen bij zorginstellingen of tijdens Haarlemse evenementen zoals het Spaarneconcert, Bevrijdingspop en Cultuur @ Cruyff Courts.

Impact

 • In korte tijd een covid-proof basisschoolprogramma ontwikkeld, in samenwerking met Gemeente Haarlem, onderwijsdeskundigen, de kinderadviesraad, lokale artiesten en lokale muziekverenigingen en sportclubs.
 • We regelden voor 15 scholen in Schalkwijk en Haarlem Oost financiering om het Boostersprogramma aan te kunnen bieden aan hun leerlingen.
 • Het enige sport-, cultuur en weerbaarheidprogramma tijdens Covid-19 binnen de veilige omgeving van de basisschool.
 • Simpele exploitatie vanwege samenwerking met lokale clubs en verenigingen en vastedraaiboeken.
 • Boosters is aanjager politieke agenda voor meer beweging en muziek in de klas.
 • In samen werking met het Jeugdfonds Sport & Cultuur richt het Boostersprogramma zich ook op conversie / stimulans lidmaatschap van clubs en verenigingen in de wijk.
 • Boosters zorgt ook voor bredere sociale cohesie in de wijk, doordat live-optredens bij zorginstellingen in eigen buurt onderdeel zijn van het Boostersprogramma.

Verbinding

Zorgt voor sociale cohesie in aandachtswijken tussen jong en oud een verbindt basisschoolleerlingen aan sport- en cultuurinitiatieven in eigen wijk.